MV5BZjFmMjhiMjctZmJhNy00YTkyLTg3NDUtODAyN2Q0MGE0MzQ2XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@. V1 .jpg

The Burning (1981)

Director: Tony Maylam

Plot[edit | edit source]

Trivia[edit | edit source]

Male Deaths[edit | edit source]

Female Deaths[edit | edit source]

Gallery[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.